پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان آذربایجان شرقی
نام شهر کد شهر
04 هادیشهر/علمدار/گرگر 04923
آبریز 0432423
آبش احمد 0427426
آتش بیگ 04246853
آچاچی 0423227
آخولا 0412275
آخوندقشلاق 0412742
آذرشهر 0412422
آرالان 0491257
آرپادره سی 04116334
آرموداق 0424426
آروق 0422832
آس قدیم 0427454
آسایش 04246825
آشنار 0424336
آغ زیارت 04246733
آغ کهریز 0471261
آغبلاغ جلفا 0492330
آغبلاغ سفلی 0427328
آغبلاغ علیا 04227662
آغبلاغ گورانلو 04246773
آغبلاغ مهمان 04246264
آغچه ریش 04246774
آغچه کهل زمانی سراب 0432325
آغچه کهل مراغه 0422739
آغکندقره خضر 0422828
آغمنار 0422847
آغمیون 0431236
آق براز 0427264
آق گنبد 0412364
آقابابافرامرزی 0427349
آلاقیه 04246844
آلان 0432716
آلانق 0432437
آلقو 0412734
آلماچوان 0422778
آلمالو 0422638
آمستیجان 0472251
آمقان 0412363
آمندسراب 0432521
آمندشبستر 0472328
آهق 0421742
آوین/مسجدلو 0424427
ابراهیم سمیع 0427536
ابرغان سراب 0431234
ابرغان مرند 0491232
اجاق کندی 0427552
احمدآباد/سفلی 0431275
احمدآباد/کلیبر 04275294
احمدآباد/گروس 04245224
اذغان 0426235
اربط 0412368
اربطان سراب 0432513
اربطان مرند 0492231
اردلان 0432724
اردها 0431235
ارزنق 0432725
ارزیل 0427326
ارسی مرند 0491253
ارسی/هادیشهر 0492317
ارقنه 04246394
ارنان 0427272
اسبفروشان 0431224
اسبقران 04312474
استانجین 04245226
استمال 0427343
استیارتبریز 04116315
استیارسراب 0432528
اسدداغی 0491288
اسفستان 0431229
اسفنجان 0412347
اسفهلان 0412272
اسکانلوی علیا 0427531
اسکلو 0427446
اسکندان 0412349
اسکندر 0411632
اسکو 0412322
اسلام آباد 0431245
اسماعیل آباد 04327157
اسنجان 04114320
اشان 04217413
اشتبین 0492311
اشتلق علیا 0432432
اصفهانجیق 0421756
افشار 0492327
افشردی 0432511
افیل 0426242
اکوزگنبدی 0424642
اکیس 0421761
اکین آباد 0432441
اللو 0426238
الماس 0472241
النجارق 04244313
الوارسفلی 04112525
الوارعلیا 04112527
الوانق 0412431
امام چائی 0431266
امیردیزج 0412441
امیرزکریا 0471257
انامق 0491219
انباردان 0432424
انباستیق 04274684
انجرد 0426256
اندبیل 0472337
اندراب 0431242
اندرگان/ارسباران 04273353
انرجان 04114321
اهر 0426222
اوان 0427366
اورتاسو 04246775
اوزی 0427463
اوشندل 0424637
اوغان 0431239
اولی قشلاق 0427461
اولی کندی 04112573
اولیق 0427347
اونلیق 0424424
ایده لو 0431267
ایده لوی بزرگ 0422857
ایرانق 0432435
ایری بوجاق 04275544
ایری سفلی 0492314
ایری علیا 0427339
ایشلق 0424423
ایل باغی 0432721
ایل یوردی 0427453
ایلخچی 0412332
ایمشجه 04246763
اینجار 0427267
ایوق 0432719
ایوند 0472343
باباباغی 0411269
باباجان 04262924
باباکلک 0422858
بابره سفلی 0491281
بابونه سفلی 04246784
بارانقار 04245227
بارانلو 0412264
بارگاه 04246778
باروج 0492228
باروق 0432619
باسمنج 0412232
باشکندی 0432324
باشماق میانه 04232743
باشماق هشترود 04246266
باشیزاوجان 0432447
باغ معروف/کجاآباد 0411431
باغ وزیر 0472344
باغجغازعلیا 04245225
بالسین 0424425
باللی قشلاق 04262934
باویل علیاسفلی 0412348
بایقراکوه 0424643
بایقوت 0422834
بخشایش 0432634
برآغوش 0432726
برزلیق 04243228
برنلیق 04232282
بزوجیق 04246416
بستان آباد 0432412
بسطاملو 0427527
بسیط 04246854
بشاب 0427428
بقرآباد 04243229
بلفه تیمور 0424339
بلوک آباد 0422733
بناب تبریز 0412722
بناب مرند 0492222
بندر/شرفخانه 0472216
بنه کهل 0432438
بنیس 0471228
بهرام 0491235
بهرمان 0431232
بهل 0426296
بهمن آباد 04245264
بهنق 0421747
بوراچارلو 0412369
بوکت 0422639
بیات سفلی 04243316
بیانلوجه 0422781
بیجند 0431237
بیرق 04116316
بیک کندی 04246393
بیگجه خاتون 0471233
بیلوردی 0432515
پارام 0432637
پاشابیگ 04246843
پالچقلو 0422752
پایانه 0472336
پردول 0472331
پورسخلو 04232373
پیام 0491245
پیربالا 0491264
پیرچوپان 0412446
پیشیکلو 0432448
پیغام 0427431
تاتارعلیا 0427532
تازه قلعه 0422835
تازه کندآخوند 0491242
تازه کندپناهی 0432326
تازه کندتبریز 0412268
تازه کندچلقائی 0412735
تازه کندسراب 0431268
تازه کندسفلی 0421724
تازه کندقشلاق 04217412
تازه کندوینق 0427542
تبریز 0411
تپه قندیلو 0412371
تپه/اسماعیل آباد 0422845
تجرق مراغه 0422645
تجرق میانه 0424434
تخت سفلی 04246782
تخمدل 0427353
ترپ 0472348
ترک 04244222
ترکمن چای 04243223
تسوج/دیزج شیخ مرجان 0472246
تکلدان 0431249
توپ آغاج 04246855
توپچی 0472259
توتاخانه 0412748
تورچی 0422836
تیکمه داش 04323122
تیل 0472238
جاجان 0427329
جان بهان 0432439
جانانلو 0427522
جانقور 0432533
جغناب 0432531
جلده باخان 0431254
جلفا 0492302
جمال آباد 0432728
جهیزدان 0431255
جواش 0491258
جوان قلعه 0422635
جوشین 0427354
جوقان کوچک 0432431
جیران سفلی 0422773
جیغه 0432522
چاوان 04116318
چای کندی اهر 0427442
چای کندی سراب 0432527
چبینلو 0422785
چپقلو 0412747
چتاب/علیا/سفلی 04232283
چرچر 04912413
چرزه خون 0432425
چرکنلو 0423235
چرلو 0431251
چرم خوران 0432317
چشمه کش 04244385
چشمه کنان 0472239
چگان 0422753
چلان سفلی 0422749
چلان علیا 0422787
چلناب 0427379
چنار 0422641
چه گوش 0431244
چهاربرود 0422647
چهرگان 0472252
چوان سفلی 0421789
چوان علیا 0421782
چوانباغ 0421788
چوبانلار 0432532
چول قشلاقی 0426239
چولاقلو 04232457
چوللو 04312476
چیناب 0427273
حاج یوسفلوی علیا 04244463
حاجی آقا 0432426
حاجی کندی 04246712
حاجی لار 0427371
حافظ 0432332
حدادان/آتی کندی 0427435
حسن کندی رود 04246263
حسین آباد 0422848
حلمسی 0424334
حوری 0422642
حوری درق 0427269
حیدرکانلو 04275383
خاتون آباد 04243312
خاصبان 0412365
خاکی 0432723
خالان 0427447
خامنه/دریان 0472234
خان کندی 0427274
خانقاه تبریز 0412448
خانقاه سراب 0432631
خانقاه مراغه 0421754
خانقاه میانه 04244293
خانه برق جدید 04127295
خانه برق قدیم 04127298
خراجو 0422727
خراسانک 0424646
خرم آباد 0426252
خرمازرد 0421777
خروانق 0427362
خسروشهر 0412266
خشکناب 0432632
خضرلو 0422627
خلجان 0412277
خلف بیگلو 04275543
خلیفه کندی 0421765
خمارلو 0427523
خواجه 0432512
خواجه ده/کلاله 0424439
خواجه دیزج 0411285
خواجه شاهی 04246764
خواجه غیاث 0424335
خواجه مرجان 0472349
خوبستان 04232313
خورخور 0412354
خوشه مهر/ینگی کندی 0412733
خونیق 0426232
خویسرق 04272764
خیرآباد 04245229
دادلو 04232452
داراب 0431225
داران 0492316
داش آتان 0421734
داش آلمالو 0412458
داشبلاغ بازار 0422784
داشبلاغ مغار 0426295
داشبلاغ هشترود 04246362
داشکسن اهر 0427342
داشکسن تبریز 0412455
دامناب 0426254
دامنجان 0431241
دانباران 0431226
دایان 04275443
دایلار 0426244
دریلو 0427533
درین درق 04232744
دستجرد/بلوکان 0424325
دستجرداهر 0427359
دشدور 04262364
دلی قیز 0424444
دمیرچی حدادان 04274644
دمیرچی سراب 04327275
دمیرچی ملکان 0422829
دوپیق 04262474
دوریق 0427336
دوزال/نوردوز 0492309
دوزدوزان 0432722
دوگیجان 0491274
دولت آباد 0491294
دولت آباد/سراب 0431271
دوه داشی 04232312
دوه یاتاقی 04246776
دیده بان 0491259
دیزج امیرمدار 0412342
دیزج پروانه 0412739
دیزج حسین بیک 0491296
دیزج خلیل 0471237
دیزج رضاقلی بیگ/دیزج علیقلی بیگ 0424638
دیزج قربان 0491267
دیزج لیلی خانی 04116310
دیزج ملک 0427332
دیل بیلمز 0427439
دین آباد 0412449
دیورزم 0421735
ذاکرکندی 04246783
ذولبین 0424627
رازلیق 0431279
رازیان 0422629
رزگاه 0432731
رشت آباد 0426245
رشیدآباد 04245267
روزی 0427331
روستای/هریس سراب 0431228
روشت بزرگ/دوش 0412744
ریحان 0426255
زال 0491261
زاوشت 04127292
زاویه مرند 0492318
زاویه میانه 0423239
زرغان 0491271
زرنق سراب 0432616
زرنق میانه 04232735
زرنکش 0424445
زغن آباد 0427355
زگیلیگ سفلی 0426294
زمهریر 04912414
زنبلان 04275394
زنجیره 0491218
زندآباد 0426234
زنوز 0492212
زنوزق 0491249
زوارق/کوته مهر 0412745
زین آباد 0472341
زین الحاجیلو 0412341
زیناب 0471253
زینتلو 0412459
زینجناب 04114322
ساتلو 0412274
سار 0472329
ساربانقلی 0471242
ساری تپه 0491282
سبزارباط 0423233
ستن 0427545
سراب 0431
سراسکندسفلی 04246856
سرای 0432514
سرای ده 0412367
سرج 0421732
سرخه دیزج 0427361
سردارآباد 0427441
سردها 0431238
سرگیزه 0421757
سرند 0432519
سرین دیزج 0412362
سعادتلو 04246413
سعیدآباد 0432417
سفیدکمر 0472334
سفیده خوان/اسپرج خوان 04116313
سقین سرا 0432427
سلطانگه 0432328
سلوک 0424633
سنزیق 0431252
سنقرآباد 04244383
سنوکش 0421736
سهزاب 0431243
سهل آباد 04245268
سهلان 0411251
سوین 0431256
سوینج 0424338
سیاه کمر 04232372
سیدبیگ 0424644
سیرک 0427452
سیس 0472232
سیلاب 0412435
سیلگرد 0492321
سیه رود 0492315
سیه سران 0492306
سیه کلان 0427351
سیوان 0491266
شادآبادعلیا 04116323
شادآبادمشایخ 04116320
شالغون 0431253
شاملوکلیبر 04274493
شاملوهریس 0432534
شانجان 0471255
شاه ولی 0427462
شبستر 0471
شجاع 0492313
شجاع خانلو 04275463
شجایلو 0427534
شربیان 04327152
شرف آباد 0427352
شرفه 0427526
شریفلو 0422837
شلیلوند 0421758
شندآباد 0472222
شنگل آباد 0432319
شهرک پائین 0432517
شهرک/سهند 0412344
شهنوازوسطی 04246734
شورجه طورآغای 0422851
شوردرق 0491255
شورقره کندی 04246754
شیخ احمدلو 04243294
شیخ الاسلام 0422859
شیخ بابا 0422865
شیخ رجب 0432524
شیخ طبق 04243317
شیخ قشلاق 04262933
شیخ ولی 0472249
شیخدرآباد 0423272
شیخلان سفلی 0427456
شیراز 0422628
شیرامین 0412443
شیربیت 04262923
شیره جین 04312472
شیروانه ده 04323123
شیرین کندی 0422853
صغایش 0412457
صفرلو 04275393
صوفیان/چله خانه 0472322
صوفیلار 0424645
صومعه دل 0427325
صومعه زرین 04327273
صومعه سفلی 0422738
صومعه علیامراغه 0422748
صومعه علیامیانه 0424326
صیفار 0427372
طارون 04244382
طرزم 0427345
طغای 04232455
طوعلی علیا 0427535
طوق 04232733
طوین 04244332
عاشقلو 0427528
عباس آباد 04275464
عبدالرزاق 0427457
عجب شیر 0422622
عربشاه خان 0427445
عرقطو 04246415
عریان تپه 0491295
علویق 0427323
علی آبادالوار 0432442
علی آبادگوراوان قشلاقی 0422831
علی آبادمیانه 0424632
علی آبادورزقان 0427373
علیار 0427374
علیشاه 0471244
علیوردی اوشاقی 0427541
عمارت 0427543
عمواوغلی 04246777
عنصرود 0412336
عیش آباد 0491273
عین الدین 0432315
غریب دوست/مهماندوست 04243293
غلمانسرای 0472258
فارفار 0492256
فرگوش 0431233
فندقلو 04244384
قاپولوخ 0491285
قازالچای 0432446
قاسم درق 04232374
قاشقچی 0422861
قاضی جهان 0412442
قباق تپه 04243315
قپچاق 0412353
قتانلو 0427275
قدمگاه/بادامیار 0412461
قراجه سراب 0432518
قراجه فیض اله 0491254
قراجه میانه 04232736
قران قیه 04323127
قربان کندی 0422862
قرخ سقر 0424686
قرطاول 0421743
قرمزی قشلاق 0491277
قره آغاج شبستر 0472345
قره آغاج میانه 0424672
قره اور 04232456
قره بابا 0432314
قره بلاغ مرند 0492322
قره بلاغ میانه 0424524
قره تپه 0472245
قره چای حاجعلی 0432323
قره چمن 0432313
قره خضر 0422838
قره طورق 04232742
قره قشلاق 0412741
قره قشه 0432322
قره قیه 04274674
قره کلک 04246846
قره کوشن 0432429
قره گنای 04246772
قزل دیزج 04112528
قزل گچی 0431248
قزل یول 04275444
قزلجه 04323125
قزلچه میدان 04116300
قشلاق 0492325
قشلاق ازبک 04274494
قشلاق سیف الدین 04244227
قشلاق شاه وردی 0426233
قشلاق قره باغلو 0427458
قشلاق قره درق 0427465
قلعه جوق 0422852
قلعه خالصه 0421731
قلعه کندی اهر 0427276
قلعه کندی کلیبر 0427436
قلعه ملک 0426257
قلندر 0426251
قلیچ چی 04232375
قم تپه 0472353
قمیش آغل 0492275
قمیشلو 0427265
قواق علیا 04232376
قوریجان 0422842
قوزلوجه 0422634
قوش قیه سی 0422855
قوشچی 0431259
قوشقرا 0412462
قوشه بلاغ 04245228
قولان 0492328
قویجاق 04232453
قویون قشلاقی 0424649
قیصرق 0432718
قینر 0491289
قیه باشی 0427434
کادیجان 0431246
کاسین 0427322
کاغذکنان 04245222
کاغلوگوزلو 04274673
کافی الملک/کوشک 0471225
کامل آباد 0421755
کدخدالوی بالا 0427537
کر 0432436
کراب 0491265
کرج آباد 0421744
کرجان 04114324
کردآباد 0412339
کردکندی 0432418
کردلراهر 0426246
کردلرتبریز 0412337
کرده ده 0421723
کرکج 0411637
کرگان قدیم 0432444
کرمجوان 0422737
کزرج 04244225
کسانق 0426241
کسلان 04244322
کشک سرای 0492214
کقالق 0426231
کلاش 0472347
کلالق 0427459
کلاله اسلامی 0427553
کلاله علیا 04275473
کلانترسفلی 0431263
کلانکش 0472339
کلجار 0491263
کلجاه 0412346
کلقان 0432327
کله گرد 0424636
کلهراهر 0426259
کلهرمیانه 0424327
کلوانق تبریز 0412463
کلوانق سراب 0432624
کلوچه خالصه 0423275
کلیان 0431231
کلیبر 0427422
کماجرود 04246414
کمارسفلی 0492323
کندرود/گل آبادشبستر 0472354
کندرودتبریز 04116303
کندلج 0492227
کندوان 0424441
کنزه رود 0427548
کنگاور 04232732
کهبنان 04232262
کهجوق 0421729
کهدولان 04327195
کهق 0421746
کهل بلاغی 04246827
کهنمو 0412345
کوخالو 0412456
کوربلاغ 04262294
کوزه کنان 0472226
کوه کمر 0491251
کوهسالار 04243314
گال 04273544
گاوکان/آخی جهان/تیمورلو 0412452
گاوینه رود 04243226
گدکلو 0422849
گرانکاه 0426258
گرده سنگ 04262574
گروس 0472338
گزافر 0491279
گشایش 0421792
گل 0421793
گل آخر 0432419
گل تپه 0421725
گل قاسم 0432318
گلبوس 0423243
گلستان سفلی 0422762
گلستان علیا 0422759
گله بان 0492233
گلی قوزی 04274683
گلی کندی 0422775
گلین قیه 0491234
گمند 0432526
گمیچی 0412366
گنبد/زاویه 0422643
گنبرف 0412338
گنگل آباد 04262473
گوار 0427443
گواشین 0431262
گواهر 0412464
گوراند 0427375
گورچین 0432428
گورن 0427271
گوزالان 0427427
گوگدرق 04243313
گون دوغدی 04232263
گون گورمز 0427525
گونجیک 0426248
گونلو 0423236
گوی آغاج 0482561
گویج 0432525
گویجه قلعه 0424679
گویجه قملاق 0422766
لارشبستر 0472335
لاریجان 0427524
لامشان 0424631
لاهیجان 0412265
لکلر 0422843
لله لو 04245263
لمبران 0427348
لیقوان 04116326
لیلان 0422827
لیلی خانی 0427376
لیوار 0492252
ماهی آباد 0423229
مایان سفلی 04112520
مبارک آباد 0422844
متعلق 0427451
متنق 0432451
مجارشین 0412351
مجیدآباداهر 0427263
مجیدآبادمراغه 0422863
محبوب آباد 0491269
محسن آباد 0422864
محمودآباد 04275382
مرازاد 0492324
مراغه 0421
مردانقم 04275293
مردق 0421751
مرزآباد 0427551
مرزرود 04274643
مرکید 0492236
مرند 0491
مزرعه 0472342
مزرعه شادی 0427357
مسقران 0427327
مسن 0492329
مشک عنبر 0427377
مشنق 0471229
مغامیر 0424634
مغانجیق 0421745
مقصودلو 0432618
مکتو 04246352
ملایعقوب 0431276
ملک 04244333
ملک کیان 04116330
ملکان 0422822
ممان 0423234
ممقان 0412432
منور 0472351
مهترلو 0427334
مهربان 0432712
مهماندارعجب شیر 0422637
مهماندارملکان 0422841
موجمبار 0472352
مولان 0427432
مولو 0422794
میاب 0491299
میاردان 0432452
میانه 0423222
مینق 0432633
میوه رود 04273354
نادیلو 0412445
ناظم آباد 04262293
نبرین 0422632
نجف تراکمه 0427429
نچق 0427341
نرج آباد 0421728
نشق/نقاباد 04244323
نصیرآبادسفلی 0424635
نظرکهریزی 04246822
نظرلو 0472327
نعمت اله 0472332
نقاره کوب 0426291
نقدوز 0426249
نمرور 0432623
نهریق 0427358
نهند 0432516
نواسر 0427268
نوجده کوه/جوقان بزرگ 0432421
نوجه ده 0412276
نوجه ده بهشتی 0427437
نوجه ده رجائی 04274484
نوجه ده سادات 0432434
نوجه مهر 0492319
نودلق 04243227
نوشیروان 0492326
نیچران 0432535
نیق 0427278
هاوستین 0491286
هبش 04227592
هجران دوست 04274483
هراب 0432453
هرزندجدید 0491237
هرزندعتیق 0491291
هرکلان 0422633
هروان 0431277
هروی 04116332
هریس سراب 0432612
هریس شبستر 0472256
هریس مراغه 04217414
هزارباران 04114325
هشترود 0424622
هفت چشمه 0412447
هلان اهر 0426297
هلان صفرعلی 0427277
هلق 0492312
هندلان 0424435
هوجقان 0491244
هوراند 0427262
هولیق 0431264
هووای 0427261
وانق سفلی 0431274
وانلوجق 0491239
وایقان اهر 04275474
وایقان شبستر 0472227
ورجوی 0421722
ورزقان اهر 0427324
ورزقان میانه 0424328
ورقه علیا 04246753
ورکش 0472346
ورگهان 04262363
ورنکش 0424332
وظیفه خوران 0424628
ولنجیق 0422644
ولی کندی 04246826
ونجان 04244324
ویجینی 0426243
ویران قیه 04246713
یالقوزآغاج مرند 0491238
یالقوزآغاج میانه 04243225
یامچی 0492216
یانبلاغ 04227596
یانیق 04246824
یاورکندی 0426253
یایچی 0422646
یخفروزان 0426237
یکان سعدی 0492287
یکان علیا 0492243
یکان کهریز 0492246
ینگجه اهر 0427321
ینگجه سراب 0431273
ینگجه عباسی 04323126
ینگجه عجب شیر 0422631
ینگجه مراغه 0421726
ینگجه میانه 04244334
ینگجه هریس 0432536
ینگی اسپران 04112570
یهرچی 04246828
یورقنلوی جدید 0422846
یوزباش کندی 0422839
یوزبند 0427433
یوسف آباد 0432422

برچسب ها : آغمیون, روستای آغمیون, دهستان آغمیون, دایی مهدی رحیم زاده اغمیونی